Ce trebuie sa stii despre asigurarea RCA

Formula-1-accidente-rca

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) este un contract încheiat între proprietarul unui vehicul, persoană fizică sau juridică și o societate de asigurări care are dreptul de a practica asigurarea RCA pe teritoriul României. În baza acestui contract, asigurătorul care a emis asigurarea RCA plăteşte despăgubiri terţelor persoane păgubite în urma unui accident provocat de vehiculul  pentru care s-a încheiat asigurarea, pentru daunele materiale şi/sau decesul ori vătămările corporale, inclusiv daunele morale, suferite în acel accident.

Asigurarea RCA este diferită de asigurarea CASCO. RCA este o asigurare obligatorie prin lege și care acordă despăgubiri pentru avariile produse terților de către dumneavoastră, în timp ce CASCO este o asigurare facultativă care acordă despăgubiri numai pentru avariile vehiculului asigurat (propriul vehicul sau vehiculul condus de dumneavoastră). Asigurarea RCA este obligatorie indiferent dacă se încheie sau nu o asigurare facultativă CASCO pentru acelaşi vehicul.

CÂND AM NEVOIE DE  O ASIGURARE RCA

Asigurarea RCA se încheie:

• la înscrierea în circulație, prin înmatriculare sau înregistrare în România;

• în momentul expirării vechii asigurări RCA în condițiile în care vehiculul respectiv rămâne suspus înmatriculării sau înregistrării în România.

Excepție  o au persoanele fizice și juridice care utilizează exclusiv vehicule în scopul antrenamentelor, curselor, întrecerilor sau raliurilor, organizate legal.

Proprietarul unui vehicul trebuie să deţină un contract RCA valabil pe toată perioada în care vehiculul este înmatriculat/înregistrat, chiar dacă acesta nu este utilizat. La înmatricularea/înregistrarea în circulație, la efectuarea de modificări în certificatul de înmatriculare/înregistrare sau în cartea de identitate a vehiculului și la efectuarea verificărilor tehnice periodice (ITP) este obligatorie prezentarea dovezii existenței contractului RCA.

PE CE PERIOADĂ POT  ÎNCHEIA O ASIGURARE RCA

Încheierea contractului RCA se poate face pentru o perioadă de la 1 lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcție de opțiunea dumneavoastră. Pot exista și perioade mai mici de 1 lună în următoarele situații:

 • pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre ale SEE pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietății, dovedită cu documente justificative;
 • pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile.
 • vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulație, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile.

CE RISCURI IMI SUNT ACOPERITE DE O ASIGURARE RCA

Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se acordă despăgubiri în bani pentru:

 • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial; membrii familiei asiguratului sau conducătorului auto vinovat de accident sunt acoperiți de asigurarea RCA pentru propriile vătămări corporale.
 • prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparații, dovedite cu acte; • costuri pentru readucerea vehiculului la starea dinaintea accidentului;
 • prejudicii reprezentând consecința a lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opțiunii păgubitului;
 • cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat până la unitatea reparatoare aleasă de dumneavoastră de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/ apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.
 • cheltuieli de judecată și/sau aferente soluționării alternative a litigiului.
 • pentru avarierea sau distrugerea bunurilor aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, si pentru bunurile aflate în interiorul vehiculului vinovat, numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv, precum şi dacă nu aparţineau proprietarului, utilizatorului ori conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului. Despăgubirile se acordă în funcție de valoarea prejudiciului și până la nivelul maxim prevăzut de lege. Limitele maxime de despăgubire acoperite prin asigurarea RCA sunt:
 • pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite – contravaloarea în lei a valorii de 1.220.000 euro;
 • pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite – contravaloarea în lei a valorii de 6.070.000 euro.

DE UNDE POT SA CUMPĂR O ASIGURARE RCA

Asigurarea RCA poate fi încheiată cu oricare dintre societățile de asigurare autorizate de ASF sau prin intermediul  unui broker de asigurare , care va căuta ofertele de asigurare disponibile pe piaţă, vă va oferi informaţiile de care aveţi nevoie pentru încheierea asigurării și va elibera contractul potrivit opțiunii dumneavoastră. Brokerul de asigurare este doar un intermediar în relaţia dintre dumneavoastră şi societatea de asigurare, îndeplinind totodată şi rolul de consultant.

Dacă solicitați o ofertă de preț pentru asigurarea RCA, asigurătorii trebuie să vă răspundă în maxim 3 zile lucrătoare iar oferta transmisă de ei este valabilă pentru o perioadă de minimum 10 zile lucrătoare: această ofertă va conține: valoarea primei de asigurare totală; valoarea comisionului plătit intermediarului (lei și %), inclus în suma totală; cheltuiala medie de vânzare directă; data până la care oferta este valabilă; tariful aferent decontării directe; clauze și acoperiri suplimentare; clasa bonus-malus.

CE CONDIȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINESC  PENTRU O ASIGURARE RCA

Pentru a încheia o poliţă RCA trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

• vehiculul să fie înmatriculat/supus înmatriculării sau înregistrat în România;

• asiguratul să fie persoana fizică sau juridică înscrisă în documentele de identificare a vehiculului / persoana pe numele căreia urmează să se înmatriculeze vehiculul (este valabil şi în cazul vehiculelor achiziţionate în leasing).

CE ACTE PRIMESC LA ÎNCHEIEREA UNEI ASIGURĂRI RCA

La încheierea asigurării obligatorii RCA, asigurătorul emite contractul de asigurare RCA împreună cu polița de asigurare RCA, respectiv chitanţa în cazul în care plata se efectuează cu numerar și îi pune la dispoziție formularul „Constatare amiabilă de accident”. Contractele RCA se emit în sistem electronic și sunt dovedite în cazul controalelor efectuate de către autorităţile abilitate prin polița de asigurare RCA emisă de către asigurătorul RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisă. Pentru a vă asigura de corectitudinea întocmirii asigurării, trebuie să verificaţi dacă contractul RCA conţine: • numărul și data încheierii contractului, • informaţii despre părţile implicate în contract, • perioada de valabilitate a asigurării, • limitele maxime de despăgubire, • prima de asigurare, • numărul și scadența ratelor, • intermediarul, • clasa bonus-malus, • numărul de înmatriculare/înregistrare și numărul de identificare al vehiculului, • statele în care acest document are valabilitate.

CAT PLĂTESC PENTRU O ASIGURARE RCA

Fiecare societate de asigurare își stabilește propriul tarif de primă în funcție de propria estimare a riscurilor asociate unor categorii de indicatori (cum ar fi: puterea mașinii, vârsta conducătorului auto, localitatea de domiciliu ș.a.), care indică societății probabilitatea de producere a unui accident și, în consecință, probabilitatea de a acorda despăgubiri și impactul financiar al acestora. Toate societățile sunt obligate la efectuarea unui calcul actuarial precis pentru stabilirea tarifului RCA și au obligația de a informa asigurații cu privire la modul de calcul. Prima de asigurare pe care o veți plăti în final depinde și de istoricul dumneavoastră de daunalitate realizat într-o perioadă de referinţă.

Astfel, asigurătorii au obligaţia să aplice sistemul bonus-malus în vederea stabilirii primei de asigurare pe care asiguratul trebuie să o plătească. În cazul persoanelor fizice, se va lua în considerare istoricul asiguratului pentru toate vehiculele.

Sistemul bonus-malus este format din 8 clase de bonus (B) şi 8 clase de malus (M). Reducerea maximă (bonusul) de care un asigurat poate beneficia este de 50%, în timp ce penalizarea maximă (malusul) care poate fi aplicată este de 180%. La stabilirea unui malus contează data plății daunei și nu data producerii acesteia, sau persoana care a condus vehiculul. Clasa B0 este atribuită unui asigurat nou, fără istoric de daune. Fiecărei clase îi corespunde un anumit procent de reducere, respectiv de majorare procentuală a tarifului de prima RCA, în raport cu clasa de baza B0. Astfel, dacă în perioada de referinţă (anul calendaristic anterior datei de intrare în valabilitate a poliţei) nu au fost înregistrate daune pe asigurarea RCA, asiguratul va beneficia anul următor de o reducere a primei de asigurare, concretizată prin acordarea unei clase de bonus. Prin urmare, teoretic, veţi putea ajunge din clasa de bază B0 în clasa maximă de bonus, adică B8, după 8 ani. Clasa de bonus-malus se păstrează pe întreg anul calendaristic în care se încheie contractul RCA indiferent de perioada asigurată.

Dacă în perioada de referinţă au fost înregistrate daune plătite, asiguraţii sunt penalizaţi prin aplicarea unui malus, adică prin majorarea primei de asigurare RCA, prin penalizarea cu două clase pentru fiecare eveniment pentru care s-a plătit o despăgubire. Pentru o perioadă de referinţă se poate aplica o singură penalizare/malus (în funcţie de numărul daunelor plătite în această perioadă).În cazul accidentelor unde s-a constatat că a existat culpa comună, ambii proprietari de vehicule vor fi penalizaţi prin majorarea primei RCA în anul următor plăţii daunei.

În situația în care în calitate de persoană fizică dețineți mai multe vehicule, atunci beneficiați de aceeași clasă a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele. Datorită acestei noi prevederi legale, dacă aveți asigurări RCA aflate în vigoare pentru mai multe vehicule, la reînnoirea RCA veți fi încadrat în cea mai favorabilă clasa de bonus-malus corespunzătoare istoricului dumneavoastră de daunalitate. În cazul persoanelor juridice, pentru a realiza transferul clasei bonus-malus de pe un vehicul pe altul, dacă vindeți vehiculul, în cazul persoanelor juridice, va trebui să solicitați în scris și să transmiteți asigurătorului documente privind înstrăinarea sau radierea vehiculului și achiziția vehiculului noudobândit. Dacă doriți să vă mențineți clasa de bonusmalus în cazul în care aveți înregistrate daune, prin contractul RCA puteți conveni cu asigurătorul posibilitatea răscumpărării, ceea ce înseamnă că veți suporta contravaloarea despăgubirii corespunzătoare evenimentului, dar nu veți fi penalizat prin aplicarea malusului.

CUM POT VERIFICA DACĂ BENEFICIEZ DE O ASIGURARE RCA

Informatii legate de polita RCA gasiti in baza de date AIDA – Administrare Istoric Date Asigurari Auto, administrata de catre BAAR –  Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania. Puteti accesa rapid sectiunea care va intereseaza prin dublu click pe poza de mai jos corespunzatoare.

Verificare polita RCA
Verificare istoric daune
Verificare clasa bonus malus

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU AM RCA

Asigurarea RCA este obligatorie, iar încheierea poliței, în situația fericită, lipsită de accidente, vă scutește de neplăcerile provocate de sancțiuni și plata eventualelor amenzi. Dacă aveţi în proprietate un vehicul înmatriculat sau înregistrat în România şi dacă nu încheiaţi asigurarea obligatorie RCA, sau nu o menţineţi în valabilitate în mod continuu, prin plata primelor de asigurare, săvârşiţi o contravenţie. Nerespectarea obligaţiei de încheiere a asigurării RCA constituie contravenţie, este constatată de Poliție şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei şi cu reţinerea certificatului de înmatriculare/ înregistrare a vehiculului. În plus, în cazul unui accident, păgubitul sau Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) în calitate de garant al obligației de despăgubire se pot îndrepta împotriva dumneavoastră, pe cale juridică, pentru recuperarea prejudiciului creat.