27 de drumuri din județul Hunedoara închise în sezonul rece

Noua şosea din Masivul Parâng va fi închisă parţial pe durata iernii, împreună cu alte 26 de drumuri judeţene din Hunedoara, potrivit unei hotărâri a Consiliului Judeţean Hunedoara.

Acestea sunt: 

1) DJ 660A: Câmpul lui Neag – Cabana Câmpul lui Neag – limită judeţ Gorj, pe sectorul cuprins între  km 0+800  –  km 6+750; 

2) DJ 664: limită judeţ Gorj  – Vulcan, pe sectorul lim. jud.Gorj–Pas Vulcan, cuprins între km 35+000 -km 38+000; 

3) DJ 666: DN 66 (Merişor) – Vulcan, pe sectorul Merişor – Dealu Babii,  cuprins între  km 3+000 – km 6+000; 

4) DJ 667: Pui – Hobiţa – Baleia,pe sectorul Hobiţa – Cabana Baleia, cuprins între km 5+545 – km 21+600; 

5) DJ 667 A: DN 66 – Sălaşu de Sus – Cabana Pietrele, pe sectorul Cârnic – Cabana Pietrele, cuprins între  km17+000-km 21+700; 

6) DJ 668A: Streisângiorgiu (DJ668)  – Boşorod – Luncani – Alun – Târsa – Costeşti, pe sectorul Alun – Târsa, cuprins între km 19+250 -km 24+750; 

7) DJ 668 B: Turmaş – Mărtineşti – Jeledinţi – Măgura – DJ668, pe sectorul Măgura – DJ 668 cuprins între km 9+670 – km 12+650; 

8) DJ 668C: DN 66 (Bretea Strei) – Bretea Română – Chitid, pe sectorul Băţălar – Chitid,  cuprins între  km 10+900 la km 12+000; 

9) DJ 672C: limită judeţ Gorj – DN 66A, pe sectorul limită judeţ Gorj-Câmpul lui Neag, cuprins între km 40+776-km 47+300;L=6,524 km; 

10) DJ 680B: DN 68A – Lăpugiu de Sus– Răchiţaua, pe sectorul Lăpugiu de Sus – Răchiţaua, cuprins între km 7+450 – km 25+530; 

11) DJ 685: Cârneşti – Cabana Gura Zlata – Baraj Retezat – Cabana Rotunda, pe sectorul Baraj Retezat–Cabana Rotunda, cuprins între km 33+290 – km 48+700; 

12) DJ 687C: Haţeg – Ciula Mare – Răchitova, pe sectorul Răchitova –DJ 687G, cuprins între  km 20+400 – km 28+762; 

13) DJ 687G: DN 68 – Densuş – Ştei –DJ 687D (Lunca Cernii de Jos), pe sectorul Ştei – DJ 687D, cuprins între  km 14+650 – km 32+985; 

14) DJ 687J: Hunedoara – Cerbăl – Socet – Feregi, pe sectorul Socet -Feregi –DJ 688, cuprins între km 26+500 – km 44+600; 

15) DJ 687K: Bretea Streiului – Silvaşu de Jos – Silvaşu de Sus – Mănăstirea Prislop, pe sectorul Bretea Strei-Silvaşu de Jos, cuprins între km 0+000-km 5+000; 

16) DJ 687 N: Ghelari – Dealu Mic – DJ 687D pe sectorul Grânele – Dealu Mic km 2+700 – km 6+500; 

17) DJ 705D: Bozeş  – Băcâia –lim. jud. Alba– lim. jud. Alba – Stănija – Buceş, pe sectorul Stănija – lim. jud. Alba, cuprins între km 33+100 – km 34+900; 

18) DJ 705F: DJ 705A (Căstău)  – Cabana Prislop – lim. jud.Alba, pe sectorul Sibişel -Cabana Prislop, cuprins între km11+100-km 29+100; 

19) DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel – Sârbi, pe sectorul Stejărel –Luncşoara, cuprins între   km 3+450 – km 7+420; 

20) DJ 706D: Săcărâmb – Roşia – Balşa, pe sectorul Săcărâmb – Balşa, cuprins între  km 0+000 – km  17+500; 

21) DJ 707: limită judeţ Arad  – Căzăneşti – Vaţa de Jos (DN 76), pe sectorul lim. jud Arad-Căzăneşti, cuprins între km 22+700-km 29+500; 

22) DJ 708D: Veţel  – Muncelul Mic – Feregi – Vadu Dobrii – Lunca Cernii de Sus, pe sectorul Feregi-Lunca Cernii de Sus, cuprins între km 25+500-km 53+600; 

23) DJ 709F: Slătioara – Cabana Rusu – Masiv Parâng, pe sectorul Cabana Rusu – Masiv Parâng, cuprins între km 8+990-km12+600; 

24) DJ 742A: Buceş – După Piatră – lim. jud.Alba, pe sectorul Tarniţa – lim. jud.Alba, cuprins între  km 13+600 – km 17+100; 

25) DJ 742B: Blăjeni – Criş – DJ 762, pe sectorul Blăjeni – Criş – DJ 762, cuprins între  km 11+800 – km 23+550; 

26) DJ 761B: Bârsău – Nojag –Vărmaga – Banpotoc- DJ 107A, pe sectorul Vărmaga- Banpotoc, cuprins între  km 6+140 – km 10+650; 

27) DJ 762: Baia de Criş – Bulzeştii de Sus – lim. jud. Alba, pe sectorul Bulzeştii de Sus – lim. jud. Alba, cuprins între km 22+200 – km 40+600.

Potrivit autorităţilor, închiderea temporară  a circulaţiei rutiere pe sectoarele de drumuri judeţene, pe perioada iernii, se impune deoarece pe unele sectoare îmbrăcămintea drumului este din pământ cu şanţurile colmatate, având zone cu declivităţi mari în profil longitudinal precum şi versanţi înalţi, instabili şi neprotejaţi. Alte drumuri devin aproape impracticabile, odată cu căderile abundente de zăpadă şi există riscul producerii unor avalanşe de zăpadă de pe versanţii muntoşi, astfel încât traficul rutier nu se poate desfăşura fluent şi în condiţii de siguranţă a circulaţiei. Pentru unele sectoare de drumuri judeţene sunt rute ocolitoare.