Analiză ASF: Ce s-a întâmplat pe piața RCA în primele trei luni din 2020

ASF a publicat Raportul privind evoluția pieței asigurărilor din România în trimestrul I din 2020

Piața asigurărilor din România

 În trimestrul I 2020, societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute în valoare de aproximativ 2,95 miliarde lei, în creștere cu 9% față de valoarea înregistrată în primele trei luni ale anului 2019.

Piața asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deține o pondere de 79% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF. Valoarea primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale a crescut cu 9% în trimestrul I 2020 comparativ cu trimestrul I din anul precedent, în timp ce valoarea subscrierilor pentru activitatea de asigurări de viață a înregistrat o creștere de 7%.

Piața asigurărilor generale rămâne dominată de asigurările auto, astfel încât acestea, incluzând clasa A3 (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) și clasa A10 (Asigurări de răspundere civilă auto, inclusiv răspunderea transportatorului) reprezintă aproximativ 70% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale și 55% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurări în trimestrul I 2020.

Evoluția pieței de asigurări de răspundere civilă auto RCA, subscrise pe teritoriul României în trimestrul I 2020

La 31 martie 2020, pe piața asigurărilor își desfășurau activitatea următorii 9 asigurători autorizați de ASF pentru activități de asigurare RCA: Allianz-Ţiriac Asigurări SA, Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group SA, Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance SA, Euroins România Asigurare – Reasigurare SA, Generali Romania Asigurare Reasigurare SA, Grawe Romania Asigurare SA, Groupama Asigurări SA, Omniasig Vienna Insurance Group SA și Uniqa SA.

 Începând cu data de 3 martie 2017 compania Euro Insurances Dac practică servicii pentru clasa A10 (RCA) în baza libertății de prestare a serviciilor (FOS), iar la 31 martie 2020, aceasta avea subscrieri în valoare de 2,15 milioane lei. De asemenea, sucursala WATFORD Insurance Company Europe și-a început activitatea pe piața RCA în trimestrul III 2018, în baza dreptului de stabilire pe teritoriul României (FOE), în primul trimestru al anului 2020 înregistrând un nivel al primelor brute subscrise de 23,70 milioane lei.

Cote de piata


Evoluția primelor

Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA, în primul trimestru al anului 2020, a atins valoarea de aproximativ 1,01 miliarde lei, restul până la totalul clasei A10 reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuș și asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor. Comparativ cu anul precedent, valoarea primelor brute subscrise a crescut cu circa 4%.

La finalul trimestrului I 2020, cele mai mari ponderi au fost deținute de polițele cu o valabilitate de 6 luni, respectiv 12 luni. Se remarcă, de altfel, o tendință ascendentă pentru polițele de asigurare cu o valabilitate de o lună. Din punct de vedere al structurii portofoliilor de clienți, în trimestrul I 2020, ponderea contractelor încheiate cu persoane fizice la nivelul întregii piețe s-a menținut la nivelul de aproximativ 79%.

Evoluția primei medii RCA

Pe ansamblul întregii piețe, prima medie RCA anualizată a crescut cu aproximativ 4% la 31 martie 2020 comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, înregistrând valoarea de 632 lei.

Evoluția daunelor

Dauna medie RCA plătită pentru vătămări corporale în primul trimestru al anului 2020 a crescut comparativ cu primul trimestru din anul precedent cu aproximativ 2%, iar cea pentru daune materiale a crescut cu circa 1%.

Pe parcursul primelor trei luni ale anului 2020, comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior, prima medie a înregistrat o creștere cu aproximativ 4%, în timp ce dauna medie a crescut cu aproximativ 1%.

Clauza de decontare directă

Decontarea directă, ca serviciu auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA a propriilor asigurați, a fost definită și implementată prin Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Modalitatea de decontare directă este prevăzută în Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România. În trimestrul I 2020, asiguratorii RCA au încheiat un număr de 55.714 clauze de decontare directă, primele brute subscrise aferente acestora fiind de 5.565.638 lei. Astfel, a rezultat o primă medie anualizată de 110 lei. La data de 31.03.2020, erau în vigoare un număr de 184.449 clauze de decontare directă.